Kooperativa hyresrätter - nästa generations boende

Berätta mer

Vilka är vi

Utvecklingsbolaget Sverige Holding är ett fastighetsutvecklings-bolag som tillsammans med Fastator skapar nästa generations boende via den kooperativa hyresrättsföreningen.

Ett boende med mer inflytande, trygghet och trivsel.

Vad gör vi

Vi kommer att investera i att renovera och energieffektivisera fastigheterna samt ta en aktiv roll i den kooperativa hyresrättsföreningen för att säkerställa en mer ekonomisk, ekologiskt och hållbar förvaltning. Vi söker ständigt efter nya fastigheter, såväl privata som kommunala.

Vad innebär det för våra medlemmar

Ni får bo i en nyrenoverad fastighet, där ni som hyresgäster får en betydligt lägre driftkostnad och möjligheter att påverka era värme- och vattenkostnader. Våra energieffektiviseringar påverkar inte kök och badrum vilket gör att ni kan bo kvar i er lägenhet när vi genomför våra åtgärder.

 

 

Nästa generations boende med mer inflytande, trygghet och trivsel.

Nästa generations boende med mer inflytande, trygghet och trivsel.

Som medlem får ni den unika möjligheten att äga ert boende genom den kooperativa hyresrättsföreningen.

Som medlem får ni den unika möjligheten att äga ert boende genom den kooperativa hyresrättsföreningen.

Vad händer sen

Som medlem får ni den unika möjligheten att äga ert boende genom den kooperativa hyresrättsföreningen. Ni kommer att erbjudas möjligheten att successivt ta överta fastigheterna samt ert boende, och därmed kunna påverka ert boende och er boendeekonomi.

Ni kommer även, att tillsammans med Utvecklingsbolaget, få möjlighet att spara till en upplåtelseinsats som kan tas ut i framtiden. Efter att utvecklingsbolaget renoverat fastigheterna och föreningen övertagit fastigheterna, bibehålls samma hyra som ni betalar idag, genom att ni som hyresgäster själva bidrar med egna insatser i form skötsel av fastigheterna.

Vad är kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. Genom ny lagstiftning för drygt 15 år sedan har upplåtelseformen fått en hållbar form som gynnar såväl ägandet som boendet. En förening kan både äga huset där medlemmarna bor (ägarmodell), och blockhyra huset av en extern hyresvärd (hyresmodell).

Sedan den första april 2002 finns en särskild lag om kooperativ hyresrätt, en upplåtelseform vilken kan beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt.

Skillnader mellan vanlig hyresrätt och kooperativ hyresrätt

Den kooperativa hyresrätten innebär ett direkt boinflytande och för att göra detta möjligt har vissa avsteg gjorts från hyreslagstiftningen. Föreningen bestämmer själv hyran utan krav på förhandlingar med hyresgästorganisation. Bytesrätt, besittningsskydd med flera rättigheter liksom flertalet skyldigheter enligt hyreslagstiftningen gäller vid kooperativ hyresrätt.

Skillnader mellan bostadsrätt och kooperativ hyresrätt

Både bostadsrätten och den kooperativa hyresrätten är ekonomiska föreningar. Skillnaden mellan bostadsrätt och kooperativ hyresrätt är att man köper sin andel i bostadsrättsföreningen till marknadspris. Detta gör att man kan köpa och sälja denna nyttjanderätt, medan upplåtelseinsatsen I den kooperativa hyresrätten är spekulationsfri och återbetalas till samma belopp som man betalade vid tillträdet till lägenheten. I den kooperativa hyresrätten kan föreningarna ha obegränsat med medlemmar som då kan bilda en egen kö, vilket inte är möjligt inom bostadsrätten.

Om oss

Utvecklingsbolaget Sverige Holding AB är ett bolag som ingår i Fastators investeringsportfölj vars affärsidé är att stödja utvecklingen av föreningsdrivet boende med kooperativ hyresrätt och bostadsrätt i Sverige. Vi har varit verksamma sedan 2001 och har skaffat oss en lång och bred erfarenhet av bostadskooperativa fördelar och möjligheter.

Bolaget har genom projektutveckling av ett 40-tal kooperativa hyresrättsföreningar bidragit till att etablera ca 1 400 lägenheter med den kooperativa hyresrätten.

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där de genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Vårt koncept

Utvecklingsbolaget Sverige Holding AB skall med inriktning på den kooperativa hyresrättens möjligheter utveckla projekt utifrån tre unika koncept, enskilt eller med partners, för att lösa de stora bristsituationerna på dagens bo-stadsmarknad. Såsom för äldre, som för bo- och byggemenskaper samt för bostadsbyggande i mindre kommuner eller kommundelar utanför tillväxtregionerna.

Bonus

Seniorboendet med liv och lust

Ett rikt liv i en trygg gemenskap – med måltider, trygghet och samvaro som ger högre livskvalitet. Ett boende i kooperativ hyresrätt för inflytande och ökad trivsel, kombinerat med lokaler för umgänge och social gemenskap samt egen vård och omsorg. Föreningen kan ha obegränsat antal medlemmar, så att även den som väljer att bo kvar hemma i sitt nu varande boende, är välkommen.

CoHousing

Bogemenskap mitt i byn

Ett boende i kooperativ hyresrätt för dem som redan delar ett gemensamt intresse, till exempel inom kyrkans församling, villaföreningen eller som bo- eller byggemenskap.
Bostäderna kan kombinera den lilla ortens småskaliga bykänsla och moderna bostäder eller den urbana stadens nya stadsutbyggnadsområden med blandade kvarter.

EKO

Ombildning för hållbara bostadsområden

Genom ombildning av befintliga hyresrätter i behov av planerat underhåll som förlänger fastigheternas livslängd, kan hyresgästerna förvärva sina bostäder genom den kooperativa hyresrättsföreningen utan att hyran behöver höjas, vilket ger ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart boende

Vår vision

Utvecklingsbolaget Sverige Holding AB skall uppfattas vara det ledande bolaget för utveckling av den kooperativa hyresrätten som en modern och framåtsyftande upplåtelseform. Genom egna unikt utformade boendekoncept skall bolaget positionera sig som ett överlägset alternativ till annan fastighetsutveckling för äldres boende samt vid förvärv av äldre bostadsbestånd, såväl allmännyttiga som privata, genom ombildning till kooperativ hyresrätt

Bolaget skall skapa värden genom att tillhandahålla unika lösningar på kundernas bristsituation och med ett tydligt fokus på kvalitet, medlemsinflytande, nytänkande och samhällsnytta.

Adress
Stallbacken 1
42943 Särö

Telefon
0735 32 49 44

Top